De website Vakantieleerplezier is ontwikkeld om tijdens de zomervakantie de vaardigheden te onderhouden van leerlingen uit het 1ste tot en met het 6de leerjaar. Je kan er een gevarieerd aanbod vinden van werkvormen ‚Äč(vb. spelvormen, apps, online oefeningen) zodat ouders hun kinderen kunnen motiveren om leerstof te herhalen. Hiernaast zijn er op basis van een literatuurstudie tips ontwikkeld voor ouders zodat ze weten hoe ze ondersteuning kunnen bieden. De website werd ontwikkeld door studenten logopedie in het kader van hun bachelorproef aan de Arteveldehogeschool rond het effect van de grote vakantie op de schoolse vaardigheden bij leerlingen van het 1ste tot en met het 5de leerjaar. Uit de resultaten is immers gebleken dat de grote vakantie voor een verlies van reken-, lees- en spellingvaardigheden zorgt. Probeer gerust uit!