Procedure


Je contacteert mij op het nummer 0496/14 30 84 of via katrien@logopedie-babel.be.

Je formuleert je hulpvraag en we leggen een eerste afspraak vast. In een persoonlijk gesprek geef je extra uitleg. Zo beslissen we of verder onderzoek nodig is. Als dit het geval is, leg ik een nieuwe afspraak met je vast. Ik geef je ook informatie over de aanvraagprocedure voor terugbetaling via het RIZIV.

Je krijgt een verwijsbrief mee voor een specialist-geneesheer. Die laat je invullen. Daarna neem ik de test(en) af. Dit kan meerdere afspraken vragen. Ik analyseer de resultaten en beschrijf ze in een gedetailleerd verslag.

In een tweede gesprek bespreken we de onderzoeksresultaten. Als de specialist-geneesheer therapie voorschrijft, leggen we hiervoor een datum en uur vast. Het afgesproken moment geldt voor de rest van het jaar, behalve in de schoolvakanties. De therapie vindt plaats in de praktijk, of soms op school of aan huis. Alle oefenmateriaal wordt bijgehouden in een schrift.

Je contacteert mij op het nummer 0496/14 30 84. Je doet dit minstens 24 uur voor de afspraak.

Je hebt een schrift met oefenmateriaal. Hierin staat ook beschreven hoe de therapie verloopt. Zorg dat alle betrokkenen (partner, ouder, leerkracht,…) dit lezen. Je oefent het materiaal verder thuis zelfstandig in, als dit nodig is. We bespreken uiteraard tijdens de sessies wat, hoe en eventueel met wie dit het best kan gebeuren.