Persbericht kabinet Vlaams minister van Onderwijs, 14 november 2017


Vanaf woensdag 15 november kunnen leerlingen uit het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs die moeilijk lezen zich aanmelden om gratis gebruik te maken van voorleessoftware. Leerlingen krijgen een gratis jaarabonnement. Met de voorleessoftware verhoogt Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits de zelfredzaamheid van een grote groep jongeren. Alle nuttige informatie is voortaan ter beschikking op de website www.leesvoor.vlaanderen

In Vlaanderen zijn er naar schatting 60.000 leerlingen die kampen met ernstige lees-, spelling- en/of schrijfproblemen.  Zij hebben nood aan voorleessoftware die leerboeken in luisterboeken omzet. Tijdens het voorlezen wordt er aangeduid wat een leerling leest en de leerling kiest zelf hoe snel het voorlezen gebeurt. Op die manier kan de leerstof op school beter verwerkt worden.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits investeert 876.000 euro om voorleessoftware vrij ter beschikking te stellen en de begeleiding door de vzw Eureka. De voorleessoftware wordt gratis via weblicenties ter beschikking gesteld.

Vanaf morgen 10u kunnen leerlingen uit het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs zich voor de gratis software aanmelden. Volgende leerlingen komen hiervoor in aanmerking:

  • Leerlingen met een attest dyslexie = ernstige leesproblemen
  • Leerlingen met een attest dyspraxie = ernstige schrijfproblemen
  • Leerlingen in het gewoon onderwijs met een gemotiveerd verslag
  • Leerlingen met een (inschrijvings)verslag type 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 of basisaanbod
  • Leerlingen met een ADIBib-attest. Dit attest wordt opgemaakt door het CLB en is bedoeld voor jongeren die buiten de bovenstaande doelgroepen vallen maar die wel zinvol gebruik kunnen maken van ADIBoeken en voorleessoftware. Dit attest laat leerlingen toe de voorleessoftware en ADIBoeken te gebruiken zodat ze door de auditieve ondersteuning beter omgaan met schriftelijke instructies en teksten.

De leraar, de ouders, de zorg- of de ICT-coördinator staan in voor de registratie van de leerling via de website www.leesvoor.vlaanderen. De aanvrager kan een keuze maken uit de beschikbare pakketten voorleessoftware.  De vzw Eureka controleert de geldigheid van de aanvraag. De inschrijver krijgt daarna een mail en kan de software kosteloos gebruiken voor het lopende schooljaar. Gebruikers kunnen het ganse schooljaar een aanvraag indienen.

Er werden 4 softwarepakketten geselecteerd op basis van een aantal functionele criteria. Alle programma’s hebben volgende functies:

  • Spellingcorrectie
  • Woordvoorspeller
  • Voorleesfunctie met 4 talen: Nederlands, Frans, Engels en Duits.
  • Typefunctie
  • Lezen en schrijven in ADIBoeken

Op de website www.adibib.be is er informatie te vinden voor een gratis digitale versie van de schoolboeken.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Met de aankoop van weblicenties kunnen we leerlingen uit het gewoon en het buitengewoon basis- en secundair onderwijs die kampen met lees- en schrijfproblemen een grote hulp bieden om leerstof te verwerken. De software verhoogt bovendien de studiemotivatie. In het verleden werden dure softwarepakketten gekocht voor een kleine groep leerlingen. Nu zorgen we ervoor dat zoveel mogelijk leerlingen een beroep kunnen doen op kwalitatieve voorleessoftware.”