Welke extra opleidingen volgde ik?


Gekleurde letters-opleiding over dyslexie in vreemde talen

De gekleurde lettermethode, ontworpen door Katrien Horions, is een remediëringsmethode voor dyslexie en vreemde talen. De therapeut helpt de kinderen inzicht verwerven in vreemde klanken en hun spellingswijze. Hierbij wordt vertrokken vanuit de reeds verworven woorden in de vreemde taal.

Sprint-opleiding over compenserende software bij dyslexie en dysorthografie

Sprint is een compenserende software die kinderen met lees- en/of schrijfproblemen kan ondersteunen bij hun schoolwerk. Het biedt in tot vier talen onder meer een voorleesoptie, een woordvoorspeller en een spellingscorrector. Het is daarmee een ondersteuningsmiddel tot zelfs na het hoger onderwijs. De therapeut kan je helpen om SPRINT efficiënt te leren gebruiken.

Opleiding tot Cogmed-coach voor werkgeheugentraining zowel bij kinderen met een ontwikkelingsstoornis als bij volwassenen met neurologische schade

Cogmed is een wetenschappelijk onderbouwd programma met oefeningen gericht op het verbeteren van het werkgeheugen. Wie het programma doorloopt, leert zich beter te concentreren, gestructureerder te werken, beter het overzicht te behouden en belangrijke informatie te onthouden. De Cogmed-coach zorgt dat je een programma aangeboden krijgt aangepast aan jouw specifieke situatie en volgt je op regelmatige basis op.

Basisopleiding tot PROMPT-therapeut voor het behandelen van ernstige articulatiestoornissen en dyspraxie, al dan niet als gevolg van neurologische schade

Prompt is een holistische, tactiel-kinetische behandelmethode voor spraakstoornissen, met name articulatiestoornissen, verbale ontwikkelingsapraxie, spraakapraxie en spraakontwikkelingsstoornissen. Door de gewenste spiergroepen te manipuleren, helpt de therapeut spraakpatronen op te roepen in een functionele communicatieve situatie. Prompt wordt op die manier ook ingezet bij taalproblemen, zowel bij kinderen als volwassenen.

Opleiding tot More than words Hanen-coah voor het behandelen van taalstoornissen bij jonge kinderen met ASS en het begeleiden van hun ouders

More than Words is een taalmethode gericht op jonge kinderen met autisme. In deze taalmethode staat het verwerven van taal in een natuurlijke context centraal. Als gecertificeerd Hanen-coach kan je dus niet alleen de Hanen-principes zelf toepassen in therapie, maar wil je vooral de ouders leren hoe ze met deze technieken de taalontwikkeling van hun kind kunnen stimuleren.

Verder ben ik momenteel bezig met het postgraduaat dysfagie en staat ook een opleiding gepland voor mimetherapeut bij perifere aangezichtsverlammingen.