In maart 2020 heeft Leonie De Swaef onze logopediepraktijk versterkt. Leonie behaalde in 2020 haar diploma ‘Bachelor in de Logopedie’ aan de Arteveldehogeschool te Gent. Tijdens haar opleiding liep ze onder meer stage bij een groepspraktijk en daar groeide haar interesse voor het behandelen van leer-, spraak- en taalproblemen. Ze staat vanaf maart paraat om zowel jong als oud te helpen in onze praktijk. Samen met u en met Katrien bekijkt ze graag hoe ze u op de beste manier kan helpen!