In september 2021 heeft Jolien Hoogstoel onze logopediepraktijk versterkt. Ze behaalde in 2020 haar diploma ‘Bachelor in de Logopedie’ aan de Arteveldehogeschool te Gent. Tijdens haar opleiding liep ze onder meer stage bij een groepspraktijk en daar groeide haar interesse voor het behandelen van leer-, spraak- en taalproblemen. Hoger op de website stelt ze zich graag voor. Ze staat sinds september paraat om zowel jong als oud te helpen in onze praktijk. Samen met u en Katrien bekijkt ze graag hoe ze u op de beste manier kan helpen!